Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów, kierowców oraz pieszych w wypadkach komunikacyjnych

Jeżeli jesteś poszkodowanym kierowcą, pasażerem pojazdu poszkodowanego lub sprawcy wypadku, pieszym, rowerzystą lub motocyklistą – powinieneś otrzymać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, nie posiadał prawa jazdy lub kasku ochronnego.

Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet, gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości, lub wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu.

 

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku komunikacyjnego

Bliscy osoby zmarłej to współmałżonek, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz osoby a także osoby pozostająca w konkubinacie z osobą zmarłą.

Zadośćuczynienie przysługuje tym osobom nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku (zawinił).

 

Mając na uwadze powyższe, przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała;
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego;
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo;
 • wyrównanie utraconego dochodu;
 • koszty opieki osób trzecich;
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania;
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem;
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów;
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice etc.;
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Jeżeli uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów holowania;
 • zwrot kosztów parkowania.

w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego