ABC pracownika

Podjęcie pracy w 3 krokach!

KROK I

Kandydaci zainteresowani daną ofertą pracy przesyłają pracownikom KP-F Polonica Sp. z o.o. Cv wraz z informacjami wymaganymi na danym stanowisku pracy tj. informacje dotyczące doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia kierunkowego, dane osobowe pracownika oraz dane kontaktowe. Do Cv należy dołączyć zdjęcie, klauzulę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopie dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych.

Pracownicy KP-F Polonica Sp. z o.o. przygotowują profil zawodowy pracownika, tłumaczą Cv oraz (jeśli istnieje taki wymóg) świadectwa oraz dyplomy.

KROK II

Przetłumaczony profil pracownika zostaje przekazany do pracodawcy, tudzież pośrednika. Pracodawca po zapoznaniu się z danymi, przekazuje KP-F Polonica Sp. z o.o. informację zwrotną. Zostaje ustalony termin rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostają omówione dokładne warunki zatrudnienia (rodzaj umowy, wynagrodzenie, czas pracy) oraz przypuszczalny termin rozpoczęcia pracy.

KROK III

Pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę o pracę oraz ustala termin rozpoczęcia pracy.