Jak napisać CV

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem (dowodowym) w języku polskim.
W aplikacji należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz dane kontaktowe (adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego).

W każdym Cv powinny znaleźć się informację dotyczące wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia zawodowego na danym stanowisku pracy.

W doświadczeniu zawodowym prosimy o wyszczególnienie okresów pracy (od – do), nazw firm i przedsiębiorstw, w których pracownik był zatrudniony, podanie nazw stanowisk oraz przedstawienie zadań, które były wykonywane podczas pracy.

Istotne informacje stanowią również dodatkowe kwalifikacje, które posiada pracownik, tj. szkolenia, odbyte kursy, znajomość języków obcych (w szczególności języka niemieckiego) oraz prawo jazdy.

Na końcu prosimy o podanie możliwego terminu podjęcia pracy przez pracownika.

Utwórz swoje CV