Zasady świadczenia usług

Agencja Pracy

Kandydaci podejmują pracę na podstawie umowy, podpisywanej z niemieckim lub holenderskim pracodawcą. Zawsze będą to umowy o pracę, z wszelkimi świadczeniami pracowniczymi.

Kandydaci informowani są o wszelkich okolicznościach dotyczących przyszłej pracy. Już po rekrutacji wstępnej, przyszły pracodawca osobiście kontaktuje się z kandydatem, udzielając mu wszelkich informacji oraz wyznacza termin rozpoczęcia pracy.

Nasza firma nie pobiera od kandydata żadnych opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

Odszkodowania

Usługi dochodzenia odszkodowań są kierowane nie tylko do osób poszkodowanych, ale też  do ich bliskich. To my zajmiemy się negocjacjami  z firmą ubezpieczeniową. Większość poszkodowanych działając bez fachowej pomocy, podpisuje z ubezpieczycielem ugody na bardzo niekorzystnych warunkach. Aby maksymalizować wymiar odszkodowania, często reprezentujemy poszkodowanego na etapie procesu sądowego.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych !

Nasze honorarium jest w zasadzie opłacane przez firmę ubezpieczeniową, dlatego że rozliczamy się dopiero po wyegzekwowaniu odszkodowania. Zobacz sam, za jak niewiele, możemy zarobić dla Ciebie tak wiele !

Dochodzimy odszkodowań za wypadki które wystąpiły w Polsce oraz za granicą.